Škola manažmentu

lektor: Ing. Miroslava Atanasová

Stal si sa manažérom, prípadne plánuješ posunúť sa vo svojej kariére,

no nemáš patričné vzdelanie ani skúsenosti?

Rozvojové a vzdelávacie centrum Lotus ti ponúka riešenie.

Zapíš sa do 4-mesačného kurzu Škola manažmentu“ 

a získaj certifikát Manažérskych zručností. 

Vyber si dennú alebo večernú formu podľa svojich možností.

Škola manažmentu je vhodná pre:

 • tých, čo nemajú v oblasti manažmentu vzdelanie ani prax, ale chcú sa stať manažérmi
 • manažérov – začiatočníkov, ktorí majú množstvo nezodpovedaných otázok a chcú sa naučiť „plávať vo vodách manažmentu“
 • pre tých, ktorí už nejakú dobu pracujú na pozícii manažérov, chcú zlepšiť svoje manažérske zručnosti a zlepšiť svoj potenciál team leadra

Priebeh kurzu:

 • V období 22. 2. - 15. 6. 2018 – kurz je rozdelený na 7 modulov
 • Denná forma:  9.00 -12.00 hod (piatky)
 • Večerná forma: 18.00 - 21.00 hod (štvrtky)
 • Cena za celý kurz 330,- Eur 

„Neexistuje žiadny limit, ktorý by určil, akým dobrým sa môžete stať.

Každý manažér má potenciál stať sa excelentným manažérom

 počas svojej kariéry.“ Brian Tracy.

        

        Cieľom kurz Škola manažmentu je nadobudnutie teoretických znalostí a rozvoj praktických zručností v oblasti manažmentu. Kurz je obohatený o koučing, mentoring a rozbor prípadových štúdií z praxe.

Účastníci kurzu obdržia po jeho absolvovaní certifikát Manažérskych zručností.

BONUS NAVYŠE:  Každý účastník dostane hodinu koučingu zdarma

                                (bežná cena za hodinu koučingu je 60,- Eur).

TÉMY A TERMÍNY MODULOV:

1. Alfa-omega manažmentu

večerná forma: 22.2.2018

denná forma: 23.2.2018

2. Rešpektovaný vodca tímu

večerná forma: 15.3.2018

denná forma: 16.3.2018

3. Time manažment manažéra

večerná forma: 12.4.2018

denná forma: 13.4.2018

4. Umenie delegovania a kontroly

večerná forma: 26.4.2018

denná forma: 27.4.2018

5. Vedenie a motivácia  tímu

večerná forma: 17.5.2018

denná forma: 18.5.2018

6. Princípy správneho rozhodovania

večerná forma: 31.5.2018

denná forma: 1.6.2018

7. Základy projektového manažmentu

večerná forma: 14.6.2018

denná forma: 15.6.2018

Názov modulu

Večerná forma

Denná forma

1. Alfa-omega manažmentu

22.2.2018

23.2.2018

2. Rešpektovaný vodca tímu

15.3.2018

16.3.2018

3. Time manažment manažéra

12.4.2018

13.4.2018

4. Umenie delegovania a kontroly

26.4.2018

27.4.2018

5. Vedenie a motivácia  tímu

17.5.2018

18.5.2018

6. Princípy správneho rozhodovania

31.5.2018

1.6.2018

7. Základy projektového manažmentu

14.6.2018

15.6.2018

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MODULOV:

1. Alfa-omega manažmentu

Zameriame sa na podstatu a jadro manažmentu ako takého. Každý manažér, ktorý chce svoju kariéru vybudovať na pevných základoch si potrebujete osvojiť jeho teoretické a praktické princípy. Zároveň by mal poznať kompetencie a funkcie strategického, taktického a operatívneho manažmentu.

2. Rešpektovaný vodca tímu

Rešpektovať a byť rešpektovaný. Spoznáte, k akému štýlu vedenia máte sklony, naučíte sa, ako vystupovať so zdravým sebavedomím a komunikovať s podriadenými a nadriadenými tak, aby ste dosiahli požadované ciele.

3. Time manažment manažéra

Nezvládnutý time manažment šéfa sa automaticky odrazí na atmosfére v jeho tíme, ako aj na celkových výsledkoch. Poskytneme vám nástroje, ktoré umožnia efektívne zorganizovať váš čas, ako aj čas vašich ľudí v tíme. Zároveň vám ukážeme, ako si poradiť s nezvládnutým time manažmentom vášho nadriadeného.

4. Umenie delegovania a kontroly

S pribúdajúcimi  úlohami, povinnosťami, projektami či cieľmi pribúda aj množstvo práce. Každý manažér sa musí naučiť delegovať úlohy na svojich podriadených. Čo delegovať a čo nie, ako delegovať spolu s úlohami aj zodpovednosť za ich splnenie.

5. Vedenie a motivácia  tímu

Úlohou manažéra je podnecovať, inšpirovať a motivovať svoj tím, aby sa  so záujmom angažovali za dosiahnutie spoločných cieľov. Aj tomu najlepšiemu manažérovi sa občas stane, že členovia jeho tímu stratia motiváciu. Naučíme sa, ako ich znovu „nakopnúť“, ako správne motivovať, ale aj ostať motivovaný.

6. Princípy správneho rozhodovania

Prostredníctvom rozhodovania sa realizujú výsledky plánovania, organizovania, koordinovania a práce s ľuďmi. Naučíme sa využívať rozhodovacie princípy a modely v manažérskej praxi. Ukážeme si, ako viesť porady tak, aby sme dosiahli synergický efekt tímu.

7. Základy projektového manažmentu

Projektový manažment je jeden z najefektívnejších nástrojov riadenia. Nadobudnutie zručností v oblasti riadenia projektov, ako aj vedenia projektového tímu je predpokladom pre úspech a dosahovanie produktivity v rámci organizácie.

REGISTRÁCIA NUTNÁ:

Záujemci, registrujte sa do 15.2.2018 mailom na

info.skolenia@gmail.com alebo info@lotuscentrum.sk.

Podrobné info nájdete na www.lotuscentrum.sk alebo www.iskrasoft.sk

tel.: 0948 048 641

 • "Keď otvoríte svoju myseľ kreativite, pocítite novú príchuť života - presne ako motýľ, ktorý práve vyliezol z kukly, roztiahol krídla a vzlietol vysoko, aby sa mohol pozrieť na svet zhora..."

  Miroslava Atanasová
 • "Problémy neodídu preč. Musíte na nich pracovať, pretože inak zostanú a budú navždy tvoriť bariéru pre rast a rozvoj vášho vnútra"

  M. Scott Peck
 • "Väčšina ľudí je šťastných do takej miery, ako sa rozhodli byť šťastní."

  Abraham Lincoln
 • "Ak je raz myseľ rozšírená novou myšlienkou, nikdy sa už nevráti do pôvodných rozmerov."

  Olever Wendell Holmes